Mgr. Priehodová Edita, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
telefon: 257 014 313
e-mail: PriehodovaEdita@seznam.cz

Jako člen Laboratoře archeogenetiky, se věnuje se genetickému a evolučnímu výzkumu laktázové persistence. Cílem je objasňovat vztah kulturních zvyklostí a podobu genofondu současných a minulých populací.
V Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. působí od roku 2010. Ph.D. studium absolvovala v letech 2011-2017 na Katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK, téma disertační práce: Koevoluční aspekty genetické diverzity: mléčná produkce a laktázová persistence.

Publikace:
Researchgate
ASEP