Mgr. Pokorná Adéla, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeobotanik
telefon: 257 014 315
e-mail: pokorna@arup.cas.cz
specializace: makrozbytková analýza, správa Archeobotanické databáze CZAD
Projekty:
Lumina Queruntur Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky (člen týmu)

Zabývá se archeobotanikou, tj. analýzou rostlinných zbytků v archeologických kontextech. Kromě vlastních analýz spravuje a vyvíjí databázi archeobotanických dat z území České republiky (CZAD). Kromě studia užitkových rostlin se zaměřuje i na historii synantropní vegetace, nejen v oblasti České republiky, ale i v severní Africe (především v Súdánu a Egyptě). Dlouhodobě se zabývá budováním srovnávací sbírky plodů a semen.
Mezi lety 2008 a 2016 byla střídavě zaměstnána v Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. a v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské University v Českých Budějovicích. Od roku 2018 má kromě hlavního úvazku na Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. malý úvazek na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze jako kurátor sbírky plodů a semen . Je členem Rudolphovy laboratoře pro paleoekologii na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK .
Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, studijní obor Biologie, specializace Geobotanika absolvovala v roce 2000 diplomovou prací: „Odnožování vrbky úzkolisté Chamenerion angustifolium L.: vliv sezonality, poranění a substrátu na tvorbu a růst adventivních pupenů na kořenech klonální rostliny“ – školitelka doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. Postgraduální studium dokončila v roce 2017 na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK disertační prací: „Tracing the History of Synanthropic Flora and Vegetation in the Czech Republic“ – školitel RNDr. Jan Novák, Ph.D.

Publikace:
Research gate
ASEP