Mgr. Pokorná Adéla

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeobotanik
telefon: 257 014 301
e-mail: pokornaarup.cas.cz
specializace: makrozbytková analýza, správa Archeobotanické databáze CZAD

Oblast vědeckého zájmu:

– Databázový program ArboDatMulti pro uchovávání a zpracování výsledků archeobotanických analýz, správce dat Archeobotanické databáze ČR (CZAD) založené na softwaru ArboDatMulti https://www.arup.cas.cz/czad/

– Analýza rostlinných makrozbytků v archeologických kontextech.

– Analýza funkčních vlastností rostlin nacházených v archeologických kontextech – propojení databáze ArboDatMulti s databázemi Leda, CloPla a pod.

– Přírodní prostředí pražské aglomerace a jejího okolí ve středověku (zejména jeho změna po založení Nového města ve 14. století), vývoj synantropní vegetace v období od raného středověku do raného novověku.

– Synantropní vegetace v pravěku a středověku střední Evropy a severní Afriky.

– Analýza rostlinných makrozbytků v severní Africe (Egypt, Severní Súdán).

– Kulturní rostliny v severovýchodní Africe – domestikace a introdukce.

– Digitální atlas rostlin západní pouště (http://westerndesertflora.geolab.cz/).

– Venkovské osídlení z doby Římské v oblasti pouštních oáz v egyptské Západní poušti.

– Botanika a archeobotanika v pohoří Sabaloka (v oblasti na sever od Chartúmu, Súdán).

– Proces neolitizace v severním Súdánu.

– 1. polovina prvního tisíciletí n.l. v severním Súdánu – zdroje rostlinné potravy, domestikace, introdukce, změna zemědělských technik, lokální vegetace a její změny nejen v důsledku změn klimatu.

– Práce na rekonstrukci a doplňování srovnávací sbírky plodů a semen (součást herbářových sbírek PřF UK https://botany.natur.cuni.cz/cevnate/prc/seedfruit.php) pro podporu determinace makrozbytků nejen z ČR, ale i z Egypta a nově i Sudánu .

*

Odborná činnost:

– od r. 2013: Zaměstnána na částečný úvazek na Přírodovědecké fakultě Jihočeské University v Českých budějovicích v rámci projektu PAPAVER.

– od. r. 2009: Zaměstnána na Archeologickém ústavu AVČR v Praze.

– od r. 2009: Doktorandské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor Biologie, specializace Geobotanika. Disertační práce: „Vegetace antropicky ovlivněných biotopů v období od raného středověku po raný novověk (cca 10. – 16. stol.)“ – školitel: RNDr. Jan Novák Ph.D.

– od r. 2009: Zaměstnána na částečný úvazek v Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu AVČR. Práce zaměřena na tvorbu Archeobotanické databáze ČR (CZAD) a úpravy databázového programu ArboDatMulti.

– 2009-2011: Zaměstnána na částečný úvazek na Geologickém ústavu AVČR (grant). Práce na archeobotanické části grantového projektu: Environmentální historie egyptské Západní pouště: případová studie rozvoje a úpadku civilizace zasažené klimatickými změnami.

– 2008-2011: Zaměstnána na částečný úvazek v Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie BF JCU. Práce zaměřena na analýzu rostlinných makrozbytků pocházejících z archeologických výzkumů.

*

Účast na projektech:

– 2014-2017: HACIER – Human, Agricultural, and Climatic Impact on Ecological Rules: macroecological analysis of palaeobiological datasets (CZ09 Czech-Norwegian Research Programme – člen týmu)

– 2013-2015: PAPAVER – Centrum studia člověka a rostlin Evropy a severní Afriky doby poledové (No. cz.I.07 /2.3.00/20.0289 – člen týmu).

– 2011-2014: Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země (GA ČR P505/11/2387 – člen týmu).

– 2009-2011: Archeobotanická databáze ArboDat – Zapojení Archeologického ústavu AVČR do evropské sítě pracovišt sdílejících databázový program ArboDat (M300020902 – člen týmu).

– 2009-2011: Environmentální historie egyptské Západní pouště: případová studie rozvoje a úpadku civilizace zasažené klimatickými změnami (M100130902 – člen týmu).

*

Účast na expedicích:

– 2014: SABALOKA, Súdán. Odběr vzorků na archeologickém výzkumu mezolitické lokality Sphinx, vegetační snímkování, tvorba srovnávacích sbírek.

– 2014: expedice CTS do Zimbabwe a Botswany.

– 2013: Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Maroko).

– 2012: SABALOKA, Súdán. Pokračování v práci započaté v předchozím roce, odběr vzorků z mezolitické lokality Sphinx.

– 2012: Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Španělsko).

– 2012: Makroekologická analýza na transektu Nordkapp-Sahara (Německo, Francie).

– 2012: expedice CTS do Namibie a Botswany (jižní Afrika).

– 2011: SABALOKA, Súdán. Floristický průzkum, tvorba srovnávací sbírky semen a plodů (a herbáře), analýzy rostlinných makrozbytků z mohyly z postmerojské doby a odběr vzorků z neolitické lokality Fox Hill.

– 2010: expedice Českého egyptologického ústavu do egyptské Západní pouště.

– 2010: vykopávky v Abusíru, analýzy rostlinných makrozbytků z kontextů Staré a Nové říše.

– 2007: spolupráce na průzkumu současné vegetace oázy El Hayez, Bahariya, Egypt, analýza rostlinných makrozbytků z objektů z doby Římské (v rámci projektu Českého egyptologického ústavu „Výzkum egyptské Západní pouště“).

*

Vybrané publikace:
ČESKÁ REPUBLIKA

– Kočár, P., Pokorná, A., Šálková, T., Źáčková, P., Komárková, V., Vaněček, Z., Novák, J.: Checklist of wild-growing plants in prehistory of the Czech Republic: New perspective based on archaeobotanical evidence. In press.

– Pokorná, A., Houfková, P., Novák, J., Bešta T., Kovačiková, K., Nováková, K., Zavřel J., Starec, P. (2014): The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of lacal vegetation in medieval Prague suburbs. Hydrobiologia 730(1):191-213.

– Kozáková, R., Pokorný, P., Mařík, J., Čulíková, V., Boháčová, I., Pokorná, A. (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. Vegetation History and Archaeobotany 23: 701-718.

– Pokorná, A., Dreslerová, D., Křivánková, D. (2011): Plant macro-remains from archaeological contexts in the Czech Republic. An interim report about a new archaeobotanical database in progress. Archaeologica Interdisciplinaria 1(2):49-53.

 

AFRIKA

– Pokorná, A. – Beneš, J. (2014): Plant macroremains from the Old Kingdom mud-brick construction of the Werkaure tomb. Results of carpological and xylotomical analyses. In: Mastaba of Werkaure, Volume 1, Tombs AC 26 and AC 32 – Old Kingdom Strata, Krejčí, J. et al. (eds.). FF UK, Praha, pp: 281–291.

– Pokorný, P., Pokorná, A. (2013): „Agoul landscapes“ in the oases of the Western Desert of Egypt: Ecology and palaeoecology of vegetation mounds in El-Hayz, Southern Bahriya. In: M. Dospěl et L. Suková (eds.) Bahariya Oasis. Recent Reserarch into the Past of an Egyptian Oasis. FF UK, Praha, pp: 113-130.

– Cílek, V., Bárta, M., Lisá, L., Pokorná, A., Juříčková, L., Brůna, V., Abdel Moneim A. Mahmoud, Novák, J., Beneš, J. (2012): Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt. Quarternary international 266:14-24.

– Pokorná, A. (2011): Organic materials: Plant remains. In: H. Vymazalová (ed.) Abusir XXII. The tomb of Kaiemthenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57-60). FF UK, Praha, pp. 173-174.

– Cílek, V. Pokorný, P., Suková, L., Pokorná, A., Sůvová, Z. (2010): Člověk a písek – hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie 7: 37-49.

– Pokorná, A. – Pokorný, P. (2010): Organic materials: Plant remains from the eastern group of mastabas. In: Abusir XIX. Tomb of Hetepi (AS 20), Bárta M., Coppens F., Vymazalová H. (Eds.). FF UK, Praha, pp: 361-362.