Mgr. Pecinovská Monika

pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů – skupina záchranných výzkumů
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 348
e-mail: pecinovska@arup.cas
specializace: terénní záchranná archeologie, časný latén
Výzkumy:
34621

Vzdělání:
– bakalářské studium na Slezské univerzitě v Opavě;
– navazující magisterské na FF UK v Praze – v současnosti doktorand

*

Realizované výzkumy:
– 2008-2009 – obchvat Kolína
– 2010 – Horní Počaply (okr. Mělník)
– 2010 – Brandýs nad Labem „U Vodojemu“ (okr. Praha východ)
– 2010 – Bašť (okr. Praha východ)
– 2011 – Obříství (okr. Mělník)
– 2011-2012 obchvat Chrudimi
– 2013 – Chrudim – hotel Bohemia
– 2014 – Dobrovíz (okr. Praha východ) – Komerční centrum Amazon

*

Publikace:
– Pecinovská, M. – Likovský, J. 2010: Archeologické drobnosti z Kouřimi. Archeologie ve středních Čechách 14, 433-440.
– Pecinovská, M. 2011: Archeologické výzkumy Oddělení záchranných výzkumů ARÚ AVČR Praha v Horních Počaplech, Brandýse nad Labem a Bašti v roce 2010. Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 81, 7-8.
– Malyková, D. – Bursák, D . – Pecinovská, M. 2011: Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích. In: E. Droberjar (ed.) Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc 2011, 397–413.
– Šumberová, R. – Malyková, D. – Vepřeková, J. – Pecinovská, M. 2011: Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města. Archeologické rozhledy LXII, 661-679.
– Pecinovská, M. – Malyková, D. 2011: Sídlištní objekty z pozdní doby bronzové v Horních Počaplech, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách. Roč. 15, č. 1, 291-300.
– Frolík, J. – Pecinovská, M. – Vepřeková, J. 2014: Neolitický dlouhý dům z Chrudimi – Masarykovo náměstí. Předběžná zpráva. Archeologie východních Čech, Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta. 78-86.
– Musil, J. – Pecinovská, M. 2014: Spona s knoflíkem na lučíku z Vestce (okr. Chrudim). Praehistorica XXXII/2, 259-263.
Pecinovská, M. – Baloun, L. – Sankot, P. 2014: Laténské pohřebiště v Bašti, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 18/2, 745-766.

*

Recenze
– Pecinovská, M.: Markovin, V. I. ; Munčajev, R. M.: Severnyj Kavkaz. Očerki drevněj i sredněvěkovoj istorii i kultury. Moskva, 2003. 337 s]. Památky archeologické. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.. Roč. 102, – (2011), s. 415-416.
– Pecinovská, M. : B. Migotti: Lukovičaste fibule s portretima na području Rimskog carstva. Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 1 (2010), s. 200