Mgr. Novák David Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog (vedoucí oddělení)
telefon: +420 257 014 379
e-mail: novak@arup.cas.cz
specializace: archeologie středověku, GIS, digital humanities, správa digitálních datových zdrojů

Vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od r. 2012 je pracovníkem ARÚ, kde od r. 2018 vede Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny. Působí v řadě mezinárodních projektů (např. ARIADNE, SEADDA) a je aktivní v mezioborové a meziinstitucionální spolupráci. Spolupředsedá Pracovní skupině pro archeologické archivy při Evropské archeologické radě. Vede kurz „Informatika v archeologii“ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Působí jako hlavní správce Archeologického informačního systému ČR (AIS CR). Zodpovídá za rozvoj infrastruktury, návrh aplikací, jejich testování, zavádění do praxe, správu datového obsahu a popularizaci. Mezi jeho hlavní výzkumná témata patří oblast digital humanities, dlouhodobá archivace dat, využití GIS v archeologii a krajinná archeologie. Zabývá se studiem mladšího středověku a novověku, zvláště pak výzkumy vrchnostenských sídel a jejich role v krajině.

Publikace:
Academia.edu
ResearchGate
ASEP