Mgr. Novák David Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vedoucí oddělení
telefon: +420 257 014 379
e-mail: novak@arup.cas.cz
specializace: archeologie středověku, GIS, databázové systémy
Projekty:
DG18P02OVV058
DG16P02B039
LM2015080
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439
DF12P01OVV003

Správce Archeologické mapy ČR. Zodpovídá za rozvoj infrastruktury, návrh aplikací, jejich testování, zavádění do praxe a popularizaci. Mezi jeho další témata patří oblasti dlouhodobé archivace dat, aplikace GIS v archeologii a krajinné archeologie.

Zabývá se studiem mladšího středověku a novověku, zvláště pak výzkumy vrchnostenských sídel a jejich role v krajině.

Publikační činnost viz academia.edu