Mgr. Moravcová Kamila

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: restaurátorka kovů
telefon: 266 009 209
e-mail: moravcova@arup.cas.cz
specializace:

Hlavní náplní práce je  konzervování a restaurování archeologických nálezů z obecných i drahých kovů. Dále zpracovává drobné archeologické předměty ze skla, kostí, paroží a dřeva, rekonzervuje předměty určené na výstavy a rozebírá bloky z archeologických výzkumů vyzvednuté in situ.

 

Studium

2002 – 2006  SUPŠ Turnov, obor Zlatnictví a stříbrnictví

2006 – 2010  VŠCHT Praha, obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

2010 – 2013   SU v Opavě, obor Ochrana kulturního dědictví

 

Výuka

2012 – 2017  VOŠR Písek, předmět Chemie pro restaurátory I a II

 

Pracovní činnost a výstavy

2017 Konzervace souboru železných a bronzových předmětů z výzkumu dvou komorových hrobů „knížat“ bylanské kultury ze starší doby železné (halštatské) v Praze – Letňanech, rok výzkumu 2014

2016 Spolupráce na projektu GA ČR 16-14855S Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích

2015 Soubor bronzových a stříbrných šperků, železných předmětů a vědra se železnými obručemi z pohřebiště středohradištního období v Praze – Žalově, rok výzkumu 2013

2015 Rekonzervace předmětů na výstavu „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300″ pořádanou ve Valdštejnské jízdárně v Praze

2015 Rozebírání bloků z výzkumu v Dobrovízi

2014 Soubor železných, bronzových a stříbrných předmětů z raně středověkého pohřebiště v Praze – Vinoři, rok výzkumu 2009

2014 Rekonzervace předmětů z výstavy „Slované. Rakovnicko v raném středověku“ pořádanou v Muzeu T. G. M. Rakovník