Mgr. Maříková Vlčková Petra

pracoviště: redakce webových stránek
pracovní zařazení: administrátor internetových stránek; archeolog
telefon: 257 014 329
e-mail: marikova_vlckova@arup.cas.cz
specializace: aktualizace internetových stránek
Výzkumy:
711068
Projekty:
IAA800020804

Výběr z publikační činnosti:

2010

Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. (eds.) 2010: Who was King? Who was not King? The rulers and the ruled in the ancient Near East. Prague: Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. (obsah v PDF)

2009

Maříková Vlčková, P. 2009: New Evidence of an „Old“ Iconographic Feature from the Teti Pyramid Cemetery. In: Maříková Vlčková, P. – Mynářová, P. – Tomášek, M. (eds.): My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts – Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 47-57.(PDF)

Maříková Vlčková, P. – Mynářová, P. – Tomášek, M. (eds.) 2009: My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Arts – Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague.

2008

Maříková Vlčková, P. 2008: Soubor románských mozaikových dlaždic s orientálními motivy; Soubor raně gotických dlaždic s orientálními motivy; Slonovinová pixyda ze Žuráně; Makrozbytky rostlin pocházejících ze Středomoří. In: Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. (eds.): Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a raném novověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 148-149, 152-153, 162-163, 174-175.

Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. (eds.) 2008: Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a raném novověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav. (obsah v PDF)

Maříková Vlčková, P. – Černá, E. 2008: Zlomek skla oboustranně zdobeného zlatem a emailem; Torzo číše zdobené architektonickými motivy; Zlomek číše s arabským písmem. In: Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. (eds.): Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a raném novověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 166-169.

Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. 2008: Prolamované kování z hradiště Kal; Nákončí se čtyřmi postavičkami; Nákončí s gryfem; Nákončí se dvěma ptáky; Nákončí s žábou; Terčové kování se sokolníkem; Plaketka s jelenem a ptákem; Průvlečka mečového řemení z Hradce u Nemětic; Gombíky s vyobrazením ptáků na puncovaném pozadí; Zlatý prsten s gemou; Zlatý solidus z Ungeltu; Čakan ze Staré Kouřimi; Poutní odznak s vyobrazením sv. Mikuláše z Myry; Pohřeb Afričana z Mikulčič. In: Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. (eds.): Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a raném novověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 135-147, 157, 170-173.

Maříková Vlčková, P. – Militký, J. 2008: Zlatý solidus z Osvětiman; Zlatý solidus z Mikulčic; Zlatý solidus z Libice nad Cidlinou; Umajjovská mince z Čelákovic. In: Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. (eds.): Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a raném novověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 154-156, 160-161.

Maříková Vlčková, P. – Novák, V. 2008: Raně středověký hromadný nález zlomkového stříbra z Kelče na Moravě s fragmenty islámských mincí. In: Maříková Vlčková, P. – Charvát, P. (eds.): Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a raném novověku. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 158-159.