Mgr. Maříková Kubková Jana Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: vedoucí pracoviště Pražský hrad, archeolog
telefon: 224 373 350, 728 432 341
e-mail: marikova@arup.cas.cz
specializace: Pozdně antická a raně středověká sakrální architekturu, středověké stavební technologie a dějiny archeologie
Projekty:
DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (řešitel za ARÚP)
GA404/07/1513 Sakrální architektura velkomoravských Mikulčic
AREA – Archaeological archives of Europe, Program Culture , (2005-2008, vedoucí za ČR)
CEC – Cradles of European Culture. Francia Media/Kolébky evropské kultury – Francia Media, Program Culture  2007-2013 (2010-2015, vedoucí za ČR)
Publikace v prodeji:
978-80-89175-36-9; 978-80-87365-21-2 Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 21

Popularizační projekty

Příběh Pražského hradu (Správa Pražského hradu 2002-2004). Příprava stálé expozice o dějinách Pražského hradu, archeologická část. Zpřístupněna 6. 4. 2004.

Zrození evropské archeologie/The Making of European Archaeology – mezinárodní putovní výstava v rámci projektu AREA  (22 evropských měst, Praha květen/červen 2008)

Současnosti minulosti, dokumentární film k 90. výročí založení Archeologického ústavu v Praze, premiéra 29.12.2009 na čt2

Dědictví Karla Velikého/Legacy of Charlemagne  – mezinárodní putovní výstava v rámci projektu CEC (květen-listopad 2014, Ename BE; červenec-říjen 2015, Praha; Bratislava, červen-říjen 2016)

Virtuální průvodce historií a památkami Pražského hradu

Publikace:
Academia.edu
ASEP