Mgr. Maříková Kubková Jana Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: vedoucí pracoviště Pražský hrad, archeolog
telefon: 224 373 350, 728 432 341
e-mail: marikovaarup.cas.cz
specializace: Specializuje se na pozdně antickou a raně středověkou sakrální architekturu, středověké stavební technologie a dějiny archeologie
Projekty:
DF11P01OVV010
GA404/09/1661
GA404/07/1513
IAB8002103
GA404/97/1056
Publikace v prodeji:
978-80-89175-36-9; 978-80-87365-21-2

Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (NAKI 70, 2011-2015, spoluřešitel s ÚTAM)

www.calcarius.cz/

http://calcarius.maps.arcgis.com/home/

 

Zahraniční projekty:

AREA – Archaeological archives of Europe, Program Culture , (2005-2008, vedoucí české části)

http://www.area-archives.org/

CEC – Cradles of European Culture. Francia Media/Kolébky evropské kultury – Francia Media, Program Culture  2007-2013 (2010-2015)

www.cradlesec.eu/cec2014/default.aspx

www.facebook.com/ECradles

www.cradlesec.eu/cec2014/Exhibition.aspx

www.heritage-route.eu/

http://heritage-route.tumblr.com/

https://www.facebook.com/Dědictví-Karla-Velikého-1858266027731261/timeline/

 

CARE – Corpus architecturae religiosae europeae (IV-X saec.)

http://care.tge-adonis.fr

http://care-dach.net

 

Popularizační projekty

Příběh Pražského hradu (Správa Pražského hradu 2002-2004). Příprava stálé expozice o dějinách Pražského hradu, archeologická část. Zpřístupněna 6. 4. 2004.

Zrození evropské archeologie/The Making of European Archaeology – mezinárodní putovní výstava v rámci projektu AREA  (22 evropských měst, Praha květen/červen 2008)

Současnosti minulosti, dokumentární film k 90. výročí založení Archeologického ústavu v Praze, premiéra 29.12.2009 na čt2

Dědictví Karla Velikého/Legacy of Charlemagne  – mezinárodní putovní výstava v rámci projektu CEC (květen-listopad 2014, Ename BE; červenec-říjen 2015, Praha; Bratislava, červen-říjen 2016)

 

Virtuální průvodce historií a památkami Pražského hradu

http://www.prazsky-hrad.cz/lm/vystava/html/index.html

 

Bibliografie,  sekce na zahraničních konferencích

https://cas-cz.academia.edu/JanaM