Mgr. Malyková Drahomíra Ph.D.

pracoviště: Oddělení terénní archeologie
pracovní zařazení: archeolog, vedoucí oddělení
telefon: 257 014 348
e-mail: malykova@arup.cas.cz
specializace: Terénní záchranná archeologie, doba bronzová, nálezy lidských kosterních pozůstatků v sídlištních kontextech

Absolvovala archeologii a etnologii při Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF Univerzity Karlovi v Praze v roce 2004 diplomovou prací „Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové v Čechách a na Moravě“. V r. 2012 ukončila doktorandské studium disertační prací „Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové ve středních Čechách“.

Publikace:
ASEP