Mgr. Machová Barbora, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 407
e-mail: machova@arup.cas.cz
specializace: prostorová archeologie (říční kulturní krajina, mohylová pohřebiště)

Zaměřuje se na prostorovou archeologii. Předmětem jejího zájmu jsou  mohylová pohřebiště, kde sleduje postavení mohylových pohřebišť ve vztahu ke geomorfologickým faktorům. Při výzkumu říční kulturní krajiny se zajímá o prostorové rozložení říčních komponent a jejich následné statistické vyhodnocení pro potřeby aplikace distribučních vzorců.
Archeologii absolvovala v roce 2012 na Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně prací „Mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa“.
V roce 2020 obhájila disertační práci „Archeologie řeky“.
V rámci metodologických studií přispívá přednáškou „Podvodní archeologie“.

Publikace:
Academia.edu