Mgr. Langová Michaela, Ph.D.

pracoviště: Oddělení pravěké archeologie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 357
e-mail: langova@arup.cas.cz
specializace: starší doba bronzová, únětická kultura, pohřební ritus, opevněná sídliště, struktura osídlení

Archeologii vystudovala na Ústavu pro archeologii FF Univerzity Karlovy, kde v roce 2009 dokončila bakalářské studium s prací „Výpověď objektů s lidskými kosterními pozůstatky na sídlišti únětické kultury ve Vliněvsi, okr. Mělník“ a v roce 2012 magisterské studium s diplomovou prací „Sídlištní areál starší doby bronzové v Brandýse nad Labem – objekty s lidskými kosterními pozůstatky“. V roce 2019 zde završila postgraduální studium obhajobou disertační práce „Otázky struktury osídlení severovýchodní části středních Čech ve starší době bronzové na příkladu opevněné lokality Brandýs nad Labem-Vrábí“.

Na Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. pracuje od roku 2012, od roku 2019 působí i ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Specializuje se na období starší doby bronzové, zejména na otázky pohřebního ritu, opevněných sídlišť a problematiku struktury osídlení.

Publikace:
Academia.edu
ASEP