Mgr. Kyselý René Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: Archeozoolog;
telefon: 257 014 307, 257 014 303
e-mail: kysely@arup.cas.cz
specializace: Archeozoologie, osteologie. Analýza zvířecích kostí z archeologických nalezišť a studium historie vztahu člověk – zvíře. Paleoekonomické, morfometrické a paleoekologické analýzy a rekonstrukce. Studium kosterních nálezů v rituálních kontextech. Kostěné artefakty. Pozornost je věnována celému holocénu, nicméně studie jsou v poslední době zaměřené zejména na eneolit, starší dobu bronzovou, dobu halštatskou a středověk–novověk.
Projekty:
PEGASUS (ERC) The makeup of the modern horse (řešitel L. Orlando, CNRS; 2015-2021)
GA16-14855S Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích (člen týmu)
M300021201 Pohřební monumenty společenských elit doby železné
Agency EGIDE, ECONET – project n° 12676 VE Des boeufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe continentale tempérée, fin du 7e mill.– 3e mill. a. J.-C.: Eclairages centre-européens (Moldavie, Muntenie, Doubroudja, Moravie, Boheme) et ouest-européens (Bassin Parisien, Ouest de la France)  (Koordinátor za ČR)

Studoval zoologii na PřF University Karlovy pod vedením Prof. I. Horáčka a Dr. L. Peškeho. Diplomová (1998) i disertační (2010) práce zaměřená na archeozoologii.
Od roku 1997 zaměstnán v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
Přednáší „Úvod do archeozoologie“ (katedry archeologie na ZČU Plzeň a FF UK Praha)

Publikace:
Academia.edu
ASEP
Publons