doc. Mgr. Květina Petr, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: zástupce ředitele ústavu, vedoucí oddělení archeologie pravěku, archeolog
telefon: 257 014 363
e-mail: kvetina@arup.cas.cz
specializace: Zaměřuje se na období neolitu, na teorii poznání archaických společností a koncept studia minulosti bez písemných pramenů
Publikace v prodeji:
978-80-86124-67-4 Neolitické sídliště v Bylanech – základní databáze

Zabývá se obdobím neolitu. Při studiu zaniklých společností se snaží aplikovat antropologický přístup vycházející z poznatků etnoarcheologie. Zaměřuje se na teorii poznání archaických společností, koncept studia minulosti bez písemných pramenů, analýzu neolitických sídlišť a studium keramiky.

V letech 1997–2000 pracoval na archeologickém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Od roku 2000 působí na Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. a na kutnohorském pracovišti v rámci této instituce. (http://www.bylany.com/)

Absolvoval archeologii na Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000 diplomovou prací „Neolitická sídliště na Chrudimsku a jejich vzájemné vztahy“. Postgraduální studium dokončil v roce 2006 na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze disertační prací „Osady kultury s lineární keramikou ve východních Čechách a otázky formování archeologického materiálu“.

Přednáší předmět „Etnoarcheologie“ na Katedře archeologie FF Univerzity v Hradci Králové, Ústavu pro archeologii FF UK v Praze, Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně a Katedře historie FF UP v Olomouci.

Publikace:
Academia.edu
ASEP