Mgr. Krofta Tomáš

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 406
e-mail: krofta@arup.cas.cz
specializace: kastelologie, krajinná archeologie

Zabývá se zejména studiem opevněných sídel a vývojem využití krajiny v minulosti, a to za pomoci nejen archeologických metod, ale i širokým použitím poznatků příbuzných oborů jako je historická geografie a paleoekologie.

Absolvoval archeologii na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni v roce 2014 diplomovou prací „Nedestruktivní výzkum hradu Třemšín a okolní krajiny“. Na ARÚ působí od roku 2016. Od roku 2017 studuje v doktorském studijním programu „České dějiny“ na Katedře historie Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem jeho disertační práce je vývoj osídlení a využití krajiny pohoří Brdy jakožto příkladu zemědělsky marginální krajiny. Od roku 2019 se podílí s kolegy z Masarykovy univerzity v Brně na výzkumu krajiny v horách jižní Albánie.

Publikace
Academia.edu
ASEP