Mgr. Kozáková Radka Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeobotanik
telefon: 257 014 309
e-mail: kozakova@arup.cas.cz
specializace: paleoekologie, pylová analýza, vývoj vegetace v holocénu a vznik kulturní krajiny, středověká kulturní krajina
Projekty:
GA404/08/1696
IAAX00050801
IAA800020706
IAAX00020701
GV404/97/K024

Výběr z publikační činnosti:

2019
Kozáková R., Kyselý R., Trefný M., Drábková K., Kočár P., Frolíková D., Kočárová R., Moravcová K. 2019: Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approach regarding the Hallstatt princely grave from Prague-Letňany, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences 11 (1): 209-221. DOI 10.1007/s12520-017-0538-x.

Dreslerová D., Kozáková R., Chuman T., Strouhalová B., Abraham V., Poništiak Š., Šefrna L. 2019: Settlement activity in later prehistory: invisible in the archaeological record but documented by pollen and sedimentary evidence. Archaeological and Anthropological Sciences 11 (5): 1683–1700.

2017
Havrda J., Kočár P., Kočárová R.,Kozáková R., Podliska J., Sůvová Z. 2017: K vývoji a podobě historického nadloží Staroměstského náměstí v Praze. Příspěvek k mezioborovému výzkumu veřejných prostranství. Forum urbes medii aevi 10 (2): 164-195.

2016
Kozáková, R. – Trefný, M. – Postránecká, K. 2016: Using pollen analysis to detect microscopical traces of the original contents of an Etruscan beaked flagon from Ostrov u Stříbra (okr. Tachov/CZ) near Pilsen. Archäologische Korrespondenzblatt/46 – 75-87.

2015
Blažková G., Matiášek J., Kozáková R., Kočár P. 2015: Raně středověké opevnění na Hradčanech v Praze. Nové poznatky na základě výzkumů z let 2011 a 2013. Staletá Praha 31 (2): 16-41.

Kozáková, R. – Pokorný, P. – Peša, V. – Danielisová, B. – Čuláková, K. – Svobodová-Svitavská, H. 2015: Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric “wilderness”? Review of Palaeobotany and Palynology 220, 29-43.

2014
Kozáková, R. – Pokorný, P. – Mařík, J. – Čulíková, V. – Boháčová, I. – Pokorná, A. 2014: Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. / Vegetation History and Archaeobotany 23, 701-718.

2013
Čech, P. – Kočár, P. – Kozáková, R. – Kočárová, R. 2013: Ekonomika a životní prostředí raně středověké aglomerace v Žatci. Archeologický ústav AVČR, Praha.

2012
Abraham, V. – Kozáková, R. 2012: Relative pollen productivity estimates in the modern agricultural landscape of Central Bohemia (Czech Republic). Review of Palaeobotany and Palynology 179: 1–12.

Peša, V. – Kozáková, R. 2012: Die nacheiszeitliche Landschaftsentwicklung des Lausitzer Gebirges / Vývoj krajiny Lužických hor za posledních 15 000 let. In: Auf den Spuren der Germanen/Po stopách germánů, Museum der Westlausitz Kamenz, 128-143.

2011
Kozáková, R. – Šamonil, P. – Kuneš, P. – Novák, J. – Kočár, P. – Kočárová, R. 2011: Contrasting local and regional Holocene histories of Abies alba in the Czech Republic in relation to human impact: Evidence from forestry, pollen and anthracological data. The Holocene 21(3): 431-444.

2009
Kozáková, R. – Pokorný, P. – Havrda, J. – Jankovská, V. 2009: The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data-set from the medieval city of Prague (Czech Republic). Vegetation History and Archaeobotany 18: 477-488.

Kozáková, R. – Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městu. Veronica 6: 1-4.

2008
Kozáková, R. – Boháčová, I. 2008: Přírodní prostředí Pražského hradu a jeho zázemí v raném středověku – výpověď pylové analýzy sedimentů ze III. nádvoří. Archeologické rozhledy 60: 547-564

2007
Kozáková, R. – Pokorný, P. 2007: Dynamics of the biotopes at the edge of a medieval town: pollen analysis of Vltava river sediments in Prague, Czech Republic. Preslia 79: 259-281.

2006
Kozáková, R. – Kaplan, M. 2006: Příspěvek pylové analýzy k rekonstrukci přírodních poměrů v okolí Libice nad Cidlinou. Archeologické rozhledy 58:540-549.