Mgr. Koštová Nikola

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: doktorandka
telefon: 257 014 365
e-mail: kostova@arup.cas.cz
specializace:

Specializuje se na raný středověk.
V rámci grantového projektu „Jedinec a komunita. Sonda do stratifikace společnosti starší doby bronzové na základě studia pohřebních areálů“ se podílí na systematické dokumentaci a zpracování výzkumu pravěkého areálu ve Vlíněvsi.

Bakalářské studium archeologie absolvovala na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK v Praze (studium zakončené bakalářskou prací „Christianizace raně středověké společnosti ve světle movitých archeologických nálezů“, obhájenou v roce 2011). Navazující magisterské studium absolvovala na Ústavu pro archeologii na FF UK v Praze (diplomová práce na téma „Pohřebiště na akropoli libického hradiště. Nové zhodnocení archeologického výzkumu“, obhájená v roce 2014). V současné době studuje v rámci doktorského studia na Ústavu pro archeologii na FF UK v Praze (téma: „Struktura raně středověkého centra na příkladu Libice nad Cidlinou“).

Bibliografie:
Limburský, P. – Koštová, N. 2014: Proměny v pohřebním ritu jako indikátor změn ve využití zdrojů sociálního prostředí starší doby bronzové. Živá archeologie 16, 53-57.