Mgr. Končelová Markéta Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 327 511 731
e-mail: koncelova@arup.cas.cz
specializace: období neolitu, specializuje se na otázky vztahu člověka kultury s lineární keramikou ke krajině a jeho chování v ní
Projekty:
15-16963S
DF12P01OVV032

Od roku 2004 působí na kutnohorském pracovišti ARÚ (www.bylany.com), kde se v rámci týmu podílí na dalším zpracování a vyhodnocování dlouholetého výzkumu neolitického sídliště v Bylanech. Zaměřuje se na digitalizaci, GIS a analýzu neolitických sídlišť. V regionu Kutnohorsko dlouhodobě provádí  záchrannou archeologickou činnost. Je členem Oddělení archeologie pravěku AV ČR, Praha, v.v.i.

Postgraduální studium absolvovala na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze s tématem disertační práce Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína.

Výběr z publikační činnosti:

2019: Končelová, M. – Midgley, M.S. – Rulf, J. – Zápotocká, M. – Pavlů, I.: The Vertical Structure of Neolithic Finds in the Fills of Archaeological Features, Interdisciplinaria archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 10, 29-51. DOI: 10.24916/iansa.2019.1.3

2019: Řídký, J. – Květina, P. – Limburský, P. – Končelová, M. – Burgert, P. – Šumberová, R.: Big men or chiefs? Rondel builders of neolithic Europe, Oxbow books, Oxford.

2018: Končelová, M. – Květina, P.: Bylany – klíč k archeologii neolitu. Minulost a současnost výzkumu a jeho popularizace, Živá archeologie 20, 38-44.

2016: Končelová, M. – Kovačiková, L.: Objekt nejstarších zemědělců z Nových Dvorů 3 podruhé. Výpověď zvířecích kostí a prostorové distribuce artefaktů. A second take on the object used by the oldest farmers in Nové Dvory. Testimony of animal bones and spatial distribution of artefacts, Praehistorica 33, 235‐243.

2015: Končelová, M. – Květina, P.: Neolithic longhouse seen as a witness of cultural change in the Post‐LBK, Anthropologie 53, 431‐446.

2015: Končelová, M.: chapters in monograph 9., 9.1., 9.5., 9.15. ‐ 9.17., 9.19. ‐ 9.21., 9.23. In: Květina, P. et al: Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 656 p. ISBN 978‐80‐7465‐173‐1.

2014: Končelová, M. – Burgert, P.: Jeden objekt jako nevšední výpověď o sídlišti nejstarších zemědělců. Archeologie východních Čech (Supplementum 1), 146-163.

2014: Řídký, J. – Končelová, M. – Šumberová, R. – Limburský, P. – Květina, P.: How Were Neolithic Ditches Filled In? Deposition Study of Two Enclosures from Bohemia. European Journal of Archaeology 17/4, 579-601.

2014: Burgert, P. – Končelová, M. – Květina, P.: Neolitický dům, cesta k poznání sociální identity. In: Popelka, M. – Šmidtová, R.: Neolitizace aneb setkání generací Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 29-57.

2014: Květina, P. – Končelová, M.: The Neolithic Site of Bylany (Czech Republic): Past, Present and near Future of a long-term archaeological Project. In: von Carnap-Bornheim, C. (Ed.), Quo vadis? Status and Future Perspectives of Long-term excavation n Europe. Wachholtz Verlag – Murmann-Publishers, Neumünster/Hamburg, 27-40.

2013: Květina, P. – Končelová, M.: Settlements patterns as seen in pottery decoration style: a case study from the early Neolithic site of Bylany (Czech Republic). In: Hamon, C. – Allard, P. – Ilett, M.: The domestic space in LBK settlements. (Internationale Archäologie). Rahden/Westf : Marie Leidorf, 99-110.

2013: Neolit jako období izochronních změn a kontinuity. Co je za tímRekonstrukce a experiment v archeologii: živá archeologie 15/1, 15-19.

2013: Květina, P. – Končelová, M.: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological heritage management in the digital age. In: Biehl, P. – Prescott, Ch.: Heritage in the Context of Globalization: Europe and the Americas. Springer. Springer Briefs in Archaeology, Vol. 8, 95-102.

2013: Květina, P. – Končelová, M.: Neolithic LBK Intrasite Settlement Patterns: A Case Study from Bylany (Czech Republic), Journal of Archaeology, Volume 2013, Article ID 581607.

2012: The settlement structure of the Linear Pottery culture in East Bohemia – geographical patterns and cultural continuity. In: Smolnik, R. (Hrsg.): Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik. Beiträge der internationalen Tagung »Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!« Leipzig, 23. bis 24. September 2010, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 25., Dresden, 190-197.

2012: O domech. In: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 43-52.

2012: Květina, P. – Končelová, M., Brzobohatá, H., Šumberová, R., Řídký, J., Pavlů, I.: Neolithic settlement in Bylany: taking a new look at old digs. International Journal of Heritage in the Digital Era 1 (Supplement 1), 61-64.

2011: Končelová, M. – Květina, P.: Sherds on the map: Intra-site GIS of a Neolithic site. In: Posluschny, A. – Danielisova, A. – Verhagen, P. (eds.) Go your own least cost path. Spatial technology and archaeological interpretation. BAR International Series 2284. Oxford: Hadrian Books, 55-65.

2011: Květina, P. – Končelová, M.: Kategorie výzdobného stylu na lineární keramice z BylanArcheologické rozhledy 63/2, 195-219.

2010: Sociální a symbolický význam neolitických domůŽivá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 11/2010, 32-35.

2007: Herxheim – odpověď na otázku krizového vývoje na konci kultury s lineární keramikou? Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 8/2007, 11-13.

2005: Struktura osídlení lidu s lineární keramikou ve východních ČecháchArcheologické rozhledy 57, 651-706.