Mgr. Končelová Markéta Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 327 511 731
e-mail: koncelova@arup.cas.cz
specializace: období neolitu, specializuje se na otázky vztahu člověka kultury s lineární keramikou ke krajině a jeho chování v ní

Od roku 2004 působí na kutnohorském pracovišti ARÚ (www.bylany.com), kde se v rámci týmu podílí na dalším zpracování a vyhodnocování dlouholetého výzkumu neolitického sídliště v Bylanech. Zaměřuje se na digitalizaci, GIS a analýzu neolitických sídlišť. V regionu Kutnohorsko dlouhodobě provádí  záchrannou archeologickou činnost. Je členem Oddělení archeologie pravěku AV ČR, Praha, v.v.i.

Postgraduální studium absolvovala na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze s tématem disertační práce Neolitická sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína.

Publikace:
ASEP