Mgr. Kočár Petr

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: environmentální archeolog – archeobotanik
telefon: 257 014 309
e-mail: kocar@arup.cas.cz
specializace: environmentální archeologie, archeobotanika – makrozbytková a antrakotomická analýza, pravěké a středověké zemědělství, člověkem podmíněné změny vegetace v holocénu, urbánní archeobotanika, zavlékání rostlin a invazní druhy v holocénu specifika záchranného archeologického výzkumu ve vztahu k environmentálním metodám

Publikace:
ASEP