Mgr. et Mgr. Kapustka Katarina

pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů – skupina záchranných výzkumů
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 347
e-mail: culakova@arup.cas.cz
specializace: paleolit a mezolit, štípaná industrie, osídlení hor v pravěku
Výzkumy:
27875
711068
Publikace v prodeji:
978-80-7581-014-4

Vzdělání:

2010 – Mgr.  – Pravěká a raně středověká archeologie FF UK

2009 –  Mgr. – Kulturní a historická antropologie FHS UK

2007 – Bc. – Studium humanitní vzdělanosti FHS UK

 

Projekty:
2014–2015 Vliv člověka na krajinu Šumavy, projekt ve spolupráci s NP Šumava.

2013 Výpovědní hodnota Sloupnicka ve vztahu k problematice mezolitických sídelních strategií, (vnitřní grant FF UK: VG031).

2011 Prospekce oblastí s potenciálním výskytem mezolitického osídlení v Čechách (vnintřní grant FF UK: SVV263101/2011).

2010 Příspěvek k poznání vrcholně středověké zástavby v prostoru Hradčan (vnitřní grant FF UK: SVV 2631107/2010).

 

Vedení terénních archeologických výzkumů:
– Od r. 2011 – výzkum mezolitického osídlení Šumavy
– 2014 – ZAV Brandýs nad Labem „U Vodojemu“ – polykulturní pravěká lokalita
– 2013 – ZAV Dejvice
– 2012 – ZAV Přezletice – polykulturní pravěká lokalita
– 2012 – ZAV Vestec u Prahy– polykulturní pravěká lokalita
– 2011 – účast na vedení ZAV polykultúrní pravěké lokality v Praze – Bubenči
– 2011 – Vlčkov – výzkum mezolitického osídlení
– 2010 – 2011 – ZAV polykulturní pravěké lokality v Obříství (okr. Mělník)
– 2009 – ZAV Toskánský palác, Hradčany, Praha

 

Publikace:

Academia.edu

Čuláková, K. 2015:Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska. SAB 20/1, s. 3–20.

Kyselý, R. – Čuláková, K. Pecinovská, M. – Široký, P. 2015: European pond turtles from Obříství (Bohemia, Czech Republic). International Journal of Osteoarchaeology.

Čuláková, K. 2014: Raně středověké osídlení na k.ú. Obříství. Praehistorica 32/1, s. 153–192.

Čuláková, K. 2014: Význam horských oblastí, pro mezolitické lovce a sběrače. Živá archeologie 16/1, s. 7–11.

Kozáková, R. – Pokorný, P. – Vladimír, P. – Danielisová, A. – Čuláková, K. – Svitavská-Svobodová, H. 2014: Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric “wilderness”? Review of Paleobotany and Palynology.

Čuláková, K. – Fleková, K. – Šmahelová, L. 2014: Záchranný archeologický výzkum na polykulturním sídlišti a pohřebišti v Obříství (okr. Mělník). Praehistorica 32/1, s. 9–16.

Čuláková, K. 2013: Osídlení Sloupnicka před příchodem zemědělců. Orlické hory a Podorlicko 18, s. 31–58.

Čuláková, K. 2013: Výzkum mezolitického osídlení na k.ú. Vlčkov (okr. Svitavy). Archeologie východních Čech 3, s. 21–31.

Čuláková, K. 2013: Putovali lidé, nebo myšlenky? Živá archeologie 15/1, s. 3–9.

Čuláková, K. – Eigner, J. – Metlička, M. – Přichystal, A. – Řezáč, M. 2012: Horské mezolitické osídlení u Javoří pily, obec Modrava, okres Klatovy. Archeologie ve středních Čechách 16/1, s. 19–28.

Čuláková, K. – Eigner, J. – Fröhlich, J. – Metlička, M. – Řezáč, M. 2012: Horské laténské sídliště na Šumavě: Prášily – Sklářské údolí, okr. Klatovy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, s. 97–117.

Maříková Vlčková, P. – Čuláková, K. – Mácalová, M. 2012: Praha – Bubeneč. Archaeologia Pragensia, s. 208–209.