Mgr. Ernée Michal Ph.D., DSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 346
e-mail: ernee@arup.cas.cz
specializace: historické technologie; starší doba bronzová ve střední Evropě; historie a archeologie regionu a města Český Krumlov; metodika přípravy, provádění a vyhodnocování terénních archeologických výzkumů; středověké a novověké kamnové kachle

Dřívější působiště:
1993-1998 – archeolog v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově,
1998-2002 – archeolog, vedoucí projektu, Archaia Praha
Od r. 2002 – vědecký pracovník ARÚ AVČR v Praze a vedoucí redaktor časopisu Památky archeologické.

Studijní pobyty a účast na projektech:
1991 – Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Universität Bern
1992-1994 – Archeologická expedice sárské university Saarbrücken (prof.Dr.J.Lichardus) na lokalitě Drama (Bulharsko)
2004 – Römisch-Germanische Kommission des DAI Frankfurt a. M.
2010–2012 – Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler der Alexander von Humboldt-Stiftung, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Publikace:
Academia.edu
ASEP