Mgr. Demján Peter Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 408
e-mail: demjan@arup.cas.cz
specializace: archeoinformatika, statistika v archeologii, prostorová archeologie

Specialista na různé oblasti archeoinformatiky. Zabývá se výzkumem a vývojem nových metod v oblasti počítačového modelování vývoje pravěkých společností na základě archeologických dat. Specificky se zaměřuje na radiokarbonová data, prostorové analýzy a počítačovou analýzu keramických tvarů. Pracuje na vývoji hardware a software na digitální snímání a analýzu keramických nálezů a spolupracuje s mezinárodními týmy při zavádění tohoto systému do praxe.
Absolvoval magisterské i postgraduální studium v oboru archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Na ARÚ působí od roku 2018.

Výstupy:
Deposit – open-source databázový‎‎ systém na správu geometrických, geografických a obrazových dát pro archeologické účely, založený na teorii grafů.
Laser Aided Profiler – systém pro plně digitální, rychlé zpracování keramických fragmentů a automatizovanou rekonstrukci keramických tvarů s použitím laserového skenování profilů (ve spoluautorství s Ing. Vladimírem Držíkem).

Publikace:
Publons
GitHub
Academia.edu
ASEP