Mgr. Danielisová Alžběta Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: vedoucí oddělení
telefon: 257 014 407
e-mail: danielisova@arup.cas.cz
specializace: doba železná, mobilita, provenienční studie, geochemie (analýzy složení a izotopů), paleoekonomie, archeometalurgie

Pracuje v oblasti základního výzkumu archeometrie, provenienčních studií a archeometalurgie. Zabývá se trendy ve využití surovin, dálkovými kontakty a mobilitou lidí, artefaktů a materiálů.
V Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. působí od roku 2003 a od 2012 se podílí na výuce na FF UK (předtím 2006 – 2013 KAR ZČU Plzeň a 2009-2014 KA UHK).
Absolvovala archeologii na FF MU v Brně v roce 2003 a postgraduální studium dokončila v roce 2008 na FF UK.
Přednáší předmět „Doba halštatská a laténská“ a „Paleoekonomika pro archeology“ na Ústavu pro archeologii  FF UK v Praze, kde vede bakalářské, magisterské a doktorské práce.

Publikace:
Academia.edu
Research gate
ASEP