Mgr. Chylíková Judita

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny (mateřská dovolená)
pracovní zařazení: dokumentátorka, archeoložka
telefon:
e-mail: korteova@arup.cas.cz
specializace: Pracovní náplní je editace ADČ, digitalizace dokumentů; redakce textů, správa webových stránek www.archeologickyatlas.cz. Odborně se věnuje textilní výrobě v pravěku (především v eneolitu).
Projekty:
DF12P01OVV003

Studuje navazující magisterský obor Pravěká a středověká archeologie na Ústavu pro archeologii FF UK. Tématem diplomové práce je textilní výroba v závěru doby kamenné na území ČR.

Publikace:

Kuna a kol. 2014: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

www.archeologickyatlas.cz

Bakalářská práce, Doklady textilní výroby v českém eneolitu, Text a tabulky.pdf