Mgr. Bursák Daniel

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 407
e-mail: bursak@arup.cas.cz
specializace: doba laténská, doba římská, sídlištní archeologie, archeometalurgie

Zabývá se mladší dobou železnou a dobou římskou (ca 500 př. n. l. – 400 n. l.), především prostřednictvím výzkumu sídlišť. V současné době se v rámci studovaného období specializuje na otázky původu, významu a technologie zpracování kovů.
Externě vyučuje na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze.

Publikace:
Academia.edu
ASEP