Mgr. Burgert Pavel, Ph.D.

pracoviště: Oddělení pravěké archeologie
pracovní zařazení: archeolog, redaktor Památek archeologických
telefon: 327 511 730, 257 014 343
e-mail: burgert@arup.cas.cz
specializace: Období neolitu, problematika mladoneolitických sídlišť, jejich prostorového uspořádání, keramika, distribuce kamenných surovin

Publikace:
Academia.edu
ASEP