Mgr. Blažková Gabriela Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: archeolog, zástupce vedoucí oddělení
telefon: 224 373 350
e-mail: blazkova@arup.cas.cz
specializace: postmedievální období, dějiny hmotné kultury. Podílí se na archeologických výzkumech na Pražském hradě a v Kutné Hoře v Jezuitské koleji.

Spolupráce na grantu Pražský hrad jako centrum Českého státu ve světle pohřbívání v době přemyslovské a lucemburské (řešitel PhDr. K. Tomková GA ČR 2000-2003)

Člen Doktorandské školy archeologie na Ústavy dějin pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK Praha; téma disertační práce: Hmotná kultura Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických pramenů.

Popularizační projekty
Archeologické nálezy ve Schwarzenberském paláci, stálá expozice v Národní galerii,od října 2009.
„Porcelán na Pražském hradě: Krása a užitek“, výstava v Letohrádku královny Anny (květen – září 2011)

Publikace:
Academia.edu
ASEP