Ing. Říhová Jitka

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archivářka
telefon: 257 014 337
e-mail: rihova@arup.cas.cz
specializace: správa prostorových dat

Publikace:
ASEP