Ing. Říhová Jitka

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení:
telefon: 257 014 337
e-mail: rihova@arup.cas.cz
specializace:
Projekty:
DF12P01OVV003