Ing. Křivánková Dana

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: správce databází
telefon: 257 014 410
e-mail: krivankova@arup.cas.cz
specializace: HW a SW podpora, programování, databáze, GIS

Specialistka na databáze, autorka technického řešení Archeologické databáze Čech a řady dalších databází užívaných v ARÚP. Správce Digitálního archivu ARÚP.

Publikace:
ASEP