Ing. Křivánková Dana

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení:
telefon: 257 014 410
e-mail: krivankova@arup.cas.cz
specializace: HW a SW podpora, programování, databáze, GIS
Projekty:
DF12P01OVV003

Specialistka na databáze, autorka technického řešení Archeologické databáze Čech a řady dalších databází užívaných v ARÚP. Správce Digitálního archivu ARÚP.

Projekty:

2013-2017: ARIADNE – Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking In Europe (člen týmu)

2013-2015: Od nálezu ke struktuře. Informační systém dálkového průzkumu a potenciál letecké fotografie pro tvorbu archeologických map (GA13-19041S – člen týmu)

2012-2014: ARCHES – Archaeological Resources in Cultural Heritage, a European Standard (člen týmu)

2009-2011: Archeobotanická databáze ArboDat – Zapojení Archeologického ústavu AVČR do evropské sítě pracovišt sdílejících databázový program ArboDat (M300020902 – člen týmu)

2004-2008: Digitální archiv české archeologie (v rámci programu „Informační společnost“ – člen týmu)

1991-1995:  Ancient Landscape Reconstruction in Bohemia (člen týmu)

Výběr z publikační činnosti:

Kuna, M. – Jindáček, M. – Křivánková, D. – Tomášek, T. – Vlašaný, M. 2009: Internetová databáze terénních archeologických výzkumů, v. 1.0. Uživatelská příručka. Praha (ARÚP).

Křivánková, D. – Kuna, M. 2009: Databáze dokumentů pro Digitální archiv Archeologického ústavu v Praze. Uživatelská příručka. Praha (ARÚP). 24 str.

Herichová, I. – Hrdlička, L. – Křivánková, D. – Kuna, M. 2009: Databáze archeologických dokumentačních bodů. Rozšiřující modul Archeologické databáze Čech v. 3.1. pro území Prahy. Uživatelská příručka. Praha (ARÚP). 13 str.

Kuna, M. – Bžatek, M. – Křivánková, D. – Kundera, M. – Mazancová, M. 2007: Digitální archiv Archeologického ústavu v Praze. Uživatelská příručka. Praha (ARÚP). 12 str.

Kuna, M. – Křivánková, D. 2006: ARCHIV 3.0. Systém archeologické databáze Čech. Uživatelská příručka, Praha (ARÚP).

Kuna, M. – Křivánková, D. – Krušinová, L. 1995: ARCHIV 2.0. Systém Archeologické databáze Čech. Uživatelská příručka, Praha (ARÚP – SÚPP). 94 str.