Ing. Křivánková Dana

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: správce databází
telefon: 257 014 410
e-mail: krivankova@arup.cas.cz
specializace: HW a SW podpora, programování, databáze, GIS

Správce databází v Archivu ARÚ (Archeologická databáze Čech, Digitální archiv nálezových zpráv a hlášení, fotoarchiv). Zabývá se především revizí a převodem dat vzniklých v uplynulých desetiletích do Archeologické mapy České republiky. Dlouhodobě se podílí na správě a vývoji součástí Archeologického informačního systému ČR.

Publikace:
ASEP