Ing. Hošek Jiří Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: archeometalurg
telefon: 266 009 391
e-mail: hosek@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na studium kovářských tradic a jejich projevů ve hmotné kultuře.

Zabývá se studiem kovářských tradic a jejich projevů ve hmotné kultuře, zejména středověké. Provádí metalografické a rentgenografické výzkumy archeologických nálezů, které jsou východiskem k rekonstrukci někdejších výrobních technologií.
V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha pracuje od roku 2000 jako člen restaurátorských laboratoří.
Vystudoval Fakultu strojní na Technické univerzitě v Liberci; diplomová práce „Metalografický rozbor souboru železných předmětů z lokality Příšovice“ obhájena r. 1996. Postgraduální studium dokončeno tamtéž v roce 2001 disertační prací „Metalografické výzkumy jako pomůcka archeologie“.
Přednáší vybrané kapitoly v rámci předmětů „Archeometrie“ (na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze)  a „Historické způsoby výroby a zpracování kovů“ na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT v Praze.

Publikace:
ASEP