Ing. Hošek Jiří Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení:
telefon: 266 009 391
e-mail: hosek@arup.cas.cz
specializace: posuzování kvality a rekonstrukce výroby kovových archeologických artefaktů pomocí metalografických metod; archeometalurgie
Projekty:
P405/12/2289
IAA800020603
GP404/02/P033

Výběr z publikační činnosti:

2015

Thiele, Á. – Hošek, J. 2015: Mechanical Properties of Medieval Bloomery Iron Materials – Comparative Tensile and Charpy-tests on Bloomery Iron Samples and S235JRG2. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering 59(1), 35-38.

2014

Košta, J.- Hošek, J. 2014: Early Medieval Swords from Mikulčice (Brno: Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band X).

Thiele, Á. – Hošek, J. – Hazamza, M. – Torok, B. 2014: Revealing the surface pattern of medieval pattern welded iron objects – etching tests conducted on reconstructed composites. Archeologia technica 25, 18-24.

Košta, J. – Šteffl, J. – Hošek, J. – Lutovský, M. 2014: Raně středověký meč z Píseckých hor.  Archeologie ve středních Čechách 18, 299–318.

Hošek, J. 2014: Archeometalurgické vyhodnocení železných předmětů. In J. Košta – M. Lutovský, Raně středověký knížecí hrob z Kolína (Praha: Národní museum), 57-62, 189-195.

Boháčová, I. – Hošek, J. 2014: Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Archeologia historica 39/1, 241-271.

Kucypera, P. – Hošek, J. 2014: Hypereutectoid steel in early medieval sword production in Europe. Fasciculi Archaeologiae Historicae XXVII, 31-39.

Hošek, J. – Zavjalov, V. 2014: Noži so vstavkami damasskoj stali na territorii Čechii i v pamjatnikach drevnej Rusi. Rossijskaja archeologija 2014(1), 106-115.

2013

Žákovský, P. – Hošek, J. – Sedláčková, L. 2013: Meče 11.–13. století z území Moravy. Archaeologia historica 38/1, 219-270.

Hošek, J. – Košta, J. – Ottenwelter, E. 2013: Novyje issledovanija mečej iz Mikul’čic. Archeologija i davnja istorija Ukrajiny 10(1), 56-66.

Hošek, J. – Košta, J. 2013: Swords uncovered at the burial ground of the Stará Kouřim stronghold (9th century) from the perspective of archaeology and metallography. In Marek, L. (ed.). Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe (Wrocław : Uniwersytet Wrocławski – Instytut Archeologii), 7-29.

Žákovský, P. – Hošek, J. – Bárta, P. 2013: Dussacks with broad blades and a probable method of their manufacturing. In Marek, L. (ed.). Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe (Wrocław : Uniwersytet Wrocławski – Instytut Archeologii), 105-136.

2012

Žákovský, P. – Hošek, J. – Cisár, V. 2012: A unique finding of a great helm from the Dalečín Castle in Moravia. Acta Militaria Mediaevalia VIII, 91-125.

Hošek, J. – Košta, J. – Bárta, P. 2012: The metallographic examination of sword no. 438 as part of a systematic survey of swords from the early medieval stronghold of Mikulčice, Czech Republic. Gladius XXXII, 87-102.

Hošek, J. – Košta, J. – Mařík, J. 2012: Nálezy raně středověkých mečů v aglomeraci raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia Řada A/66/1-2, 71-87.

Hošek, J. – Komoróczy, B. – Beran, V. 2012: Metalografická analýza železných dřevoobráběcích nástrojů z období markomanských válek v oblasti Mušova. In G. Březinová – V. Varsik (ed.), Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu (Nitra : Archeologický ústav SAV Nitra), 271-288.

Ottenwelter, E. – Hošek, J. – Děd, J. – Štefan, I. 2012: Manufacturing processes of S-shaped temple rings from Vrbno, Central Bohemia. Archeologické rozhledy 64/3, 525-533.

Hošek, J. – Ottenwelter, E. 2012: Metalograficko-restaurátorský průzkum železných předmětů ze žalovských pohřebišť. In Tomková, K. (ed.), Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Pohřebiště 1 (Praha : Archeologický ústav AV ČR), 282-289.

Košta, J. – Hošek, J. 2012: Meč z hrobu 120 ze Staré Kouřimi – doklad raně středověké zbraně vyrobené z kelímkové oceli? Archeologické Rozhledy LXIV, 157-175.

2011

Hošek, J.- Zavjalov, V. – Bárta, P. 2011: Izgotovlenije i technologičeskij analiz repliki rannesredovekovogo damasskogo noža. In Analitičeskije issledovanija Laboratorii Estestvennonaučnych Metodov 2 (Moskva : Institut archeologii RAN), 161-167.

Hošek, J. – Meduna, P. 2011: Metallography of knives from the medieval village of Hrdlovka and the burial ground of Zlončice, Bohemia. In The archaeometallurgy of iron. Recent developments in archaeological and scientific research (Prague : Institute of Archaeology of the ASCR, Prague), 137-152.

Hošek, J. – Cleere, H. – Mihok, Ľ. (eds.) 2011: The archaeometallurgy of iron. Recent developments in archaeological and scientific research (Prague : Institute of Archaeology of the ASCR, Prague). (obsah publikace)

Hošek, J. – Košta, J. 2011: Raně středověký meč Petersenova typu Y z pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou (Česká republika). Pohled archeologie a metalografie. In Cum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów (Toruń : Adam Marszałek), 42-73.

Ottenwelter, E. – Děd, J. – Hošek, J. 2011: Experimental tinning of iron. An attempt to identify techniques of tinning used by ancient craftsmen. In Eksperymental’na archeolohija: zavdannja, metody, modeljuvannja (Kyjiv : Lira-K), 204-217.

Hošek, J. 2011: The first stage of metallographic examinations of the 10th to 12th centuries knives from the Premyslid stronghold at Stara Boleslav (Bohemia). In P. Dillmann – L. Pérez – C. Verna (eds.), Ľacier en Europe avant Bassemer, 223-235.

2010

2010 (s J. Srovnalem, J. Koštou a J. Dědem): K původu „zvonu“ z Libice. Archeologické rozhledy LXII/3, 514-522.

2010 (s P. Baxou, E. Ottenwelter a J. Dědem): Restaurátorsko-konzervátorský průzkum vybraných nálezů z lokality Kopčany. Archeologické rozhledy LXII/3, 492-513.

2009

2009 (s J. Koštou): Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.). Pohled archeologie a metalografie. In: P. Dresler – Z. Měřínský (eds.): Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Brno: Masarykova univerzita, 109-126.

2009 (s F. Velímským, A. Šilhavou a E. Ottenwelter): Metallography of medieval knives from Malín (Bohemia). In: Archaeometallurgy in Europe 2007 – selected papers, Associazione Italiana di Metallurgia, 272-281.

2009 (s I. Boháčovou): Raně středověké nože ze Staré Boleslavi. Archaeologia historica 34, 367-392.

2008

2008 (s J. Koštou): Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie. Acta Militaria Mediaevalia IV, Kraków-Sanok, 7-37.

2008 (s J. Koštou): Meč z hrobu 580 ve III. kostele v Mikulčicích. Příspěvek k diskusi o jednom ze zástupců nejvyšší staromoravské elity. Studia Mediaevalia Pragensia 8, 177-207.2

2008 (s J. Maříkem a A. Šilhovou): Kanín, hrob 54 – průzkum hrobové výbavy. Archeologické rozhledy LX, 310–328.