Ing. Čišecký Čeněk

pracoviště: IT oddělení
pracovní zařazení: Správce počítačové sítě
telefon: 257 014 380
e-mail: cisecky@arup.cas.cz
specializace: aplikace různých druhů softwaru, zejména GIS (ArcInfo, Idrisi).

V rámci své specializace spolupracuje s celou řadou projektů řešených v ústavu i na jiných pracovištích. Podílí se na vydávání publikace Výzkumy v Čechách. Specializuje se na tvorbu mapových podkladů a řešení archeologických projektů v rámci GIS, pomocí produktů firmy ESRI ArcGIS for Desktop Advance, ArcGIS for Server. Dále se podílí na správě, budování a modernizaci IT struktury.

Publikace:
ASEP