Dr Sawicki Jakub

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: Archeolog
telefon:
e-mail: sawicki@arup.cas.cz
specializace: pozdně středověká archeologie, archeologie raného novověku, hmotná kultura
Projekty:
18-26503S

https://cas-cz.academia.edu/JakubSawicki