doc. PhDr. Salač Vladimír CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 356
e-mail: salac@arup.cas.cz
specializace: doba laténská, starší doba římská, politická ekonomie mladšího pravěku

Zabývá se dobou laténskou, starší dobou římskou, problematikou hospodářství v mladším pravěku (politická ekonomie tohoto období) a tématem pravěké sídlištní keramiky, jakožto nositele informací. Při zkoumání keramiky se v poslední době zaměřuje na kvantitativní vlastnosti střepů a nádob možnosti jejich interpretace. Při své práci spolupracuje s badateli z různých oborů z několika evropských zemí. Některé výsledky této spolupráce jsou zpřístupněny na internetu (http/pravek.vse.cz).

Publikace:
ASEP