doc. PhDr. Jiráň Luboš CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 368
e-mail: jiran@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na evropskou dobu bronzovou, archeometalurgii mědi a bronzu a sídelní archeologii.
Publikace v prodeji:
978-80-7394-655-5, 978-80-87365-96-0, 978-80-7247-135-5 Nové české depoty doby bronzové (3 sv.)
978-80-87365-57-1 Prehistory of Bohemia 4. The Bronze Age
978-80-87365-38-0, 978-80-86924-17-5 Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem
978-80-86124-78-0 Archeologie pravěkých Čech – Svazek 5: Doba bronzová

Pedagogicky působí  jako školitel v rámci doktorandského studia v Ústavu pro archeologii Filosofické fakulty University Karlovy v Praze a na katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Podílí se také na řízení doktorandského studia archeologie na Slezské univerzitě v Opavě a na Trnavské univerzitě.

Publikace:
ASEP