Prof. Mgr. Černý Viktor Dr.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: antropolog
telefon: 257 014 304
e-mail: cerny@arup.cas.cz
specializace: Výzkum a vývoj v historické antropologii a biologické antropologii pravěku

Pracuje v oblasti základního výzkumu evoluční antropologie. Příčiny současné genetické diverzity hledá v pravěkých událostech a procesech (klimatické změny, kulturní inovace, atp.). Spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť na projektech evoluce člověka v Africe a jeho šíření do Eurasie.
V Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. působí od roku 1994 a od 2008 částečně i na katedře Antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze.
Absolvoval antropologii na PřF UK v Praze v roce 1993 a postgraduální studium dokončil v roce 1999 na Univerzitě Bordeaux I http://www.theses.fr/1999BOR10554#. Habilitoval se na PřF UK v Praze obhajobou práce „Variabilita mitochondriální DNA afrického sahelu a jižní Arábie“ v roce 2011 a v roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru antropologie.
Přednáší předmět „Evoluční genetika člověka“ na Katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze, kde vede bakalářské, magisterské a doktorské práce.

Publikace:
Publons
Populárně naučné
ASEP