Bc. Chlup Tomáš

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: +420 257 014 419
e-mail: chlup@arup.cas.cz
specializace: období neolitu, problematika neolitických studen, fotografie v archeologii

Člen týmu Archeologické mapy ČR. Z pozice archeologa vykonává dílčí práce spojené se získáváním a správou dat. Zabývá se studiem sídlištní struktury osad kultury s lineární keramikou v rámci okresu Kolín a nakládáním s vodou v neolitu.
Mezi lety 2015-2020 zastával pozici terénního archeologa na Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Od roku 2020 pracuje na jako archeolog na ARÚ. Je studentem archeologie na Ústavu pro archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vyučuje fotografii v rámci předmětu „Dokumentace a evidence archeologických nálezů“ na Katedře historie při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Publikace:
Academia.edu