Černochová Radka

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: restaurátor, konzervátor
telefon: 266 009 209
e-mail: cernochova@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na konzervaci a restaurování archeologických kovových předmětů a šperků doby halštatské, laténské a doby hradištní. Dále produkty uměleckého řemesla gotiky a renesance. Zpracovává také nálezy z dalších materiálů např. sklo, jantary, kůže a dřevo. Podílí se na zpracování palynologických vzorků pro archeobotaniku a paleoekologii

V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v oddělení Restaurátorských laboratoří pracuje od roku 1990.

Absolvovala restaurování a konzervování muzejních sbírek na Muzeologickém kabinetu Ministerstva kultury ČR v Praze v roce 1989. Státní licence Ministerstva kultury ČR k povolení restaurování kulturních památek byla udělena v roce 1998.

V rámci své specializace se podílí na řešení výzkumných úkolů Archeologického ústavu, na stálých muzejních expozicích a mnoha významných výstavách, i na projektech jiných institucí.

Publikace:
ASEP