Černochová Radka

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: restaurátorka kovů
telefon: 266 009 209
e-mail: cernochovaarup.cas.cz

Specializuje se na konzervaci a restaurování archeologických kovových předmětů a šperků doby halštatské, laténské a doby hradištní. Dále produkty uměleckého řemesla gotiky a renesance. Zpracovává také nálezy z dalších materiálů např. sklo, jantary, kůže a dřevo. Spolupracuje s Oddělením archeologie krajiny a archeobiologie, obor archeobotanika a paleoekologie na zpracování palynologických vzorků.

V rámci své specializace se podílí na řešení výzkumných úkolů v ústavu i na stálých muzejních expozicích a na mnoha významných výstavách např.: