Čepeláková Eva

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: dokumentátor
telefon: 257 014 351
e-mail: cepelakova@arup.cas.cz
specializace: digitalizace
Projekty:
DF12P01OVV003

NÁPLŇ PRÁCE

SKEN

Přípravné práce – skenů na zakázku pro archiv NZ a  archiv plánů ( výběr, seznamy, přeprava,předávání, kontrola počtů, kvality, ceny).

Přehrávání a archivace CD a DVD.

Vlastní skenování textů, map, technické dokumentace, fotografií,diapozitivů. Jejich následné úpravy a ukládáni.

Zjišťování nových možností spolupráce s jinými firmami – výběr vzorků, vytváření porovnávacích skenů, cenové nabídky.

ARCHIV

Vytváření PDF, doplňování již odevzdaných zpráv chybějícími skeny, zařazování do daného systému

PODKLADY

Grafická úprava obrázků, textů a grafů pro tisk a přednášky. Vytváření grafů, tabulek a powerpointové prezentace.

TERÉN

Sběry, terénní práce, logistika, přeprava lidí a materiálu

KONFERENCE

Zajišťování ubytování, stravování atd.