Bc. Bek Tomáš

pracoviště: Oddělení terénní archeologie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 774 582 174
e-mail: bek@arup.cas.cz
specializace: terénní výzkum, detektory kovů

Publikace:
ASEP