Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě

Více o projektu a dalších šest jazykových mutací publikace, viz: ZDE

Obálka: PDF

Publikace: PDF