Iron in archaeology: the European bloomery smelters

Svod hmotných pramenů k nejstarším dějinám metalurgie železa od počátků tzv. přímé výroby do zavádění prvních vysokých pecí. Objev metalurgie železa a jeho rozšíření, výrobní okrsky, hutě, suroviny a jejich úprava, metalurgická zařízení, produkty, odpad. Nástin dějin železářství do vrcholného středověku.

PDF publikace se připravuje.