Archeologické  léto 2021

Archeologické léto 2021

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Co lze vyčíst z terénních reliktů středověkých hradišť nebo pravěkých mohylníků? Chcete se dozvědět jak probíhalo dolování ve středověku, nebo vidět nejstarší jeskynní malby v ČR? Na všech výpravách Vás budou provázet zkušení archeologové, kteří Vás svým vyprávěním přenesou do dob dávno minulých…

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti si pro Vás připravily sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Prohlídky budou zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách.

Těšíme se na shledanou na hradištích, mohylnících nebo v zaniklé středověké vesnici!

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Pokud se vám žádný z nabízených termínů nebude hodit nebo bude již obsazen, můžete se vydat po stopách archeologických památek sami s pomocí Archeologického atlasu České republiky.

Hlavní město Praha

Nový hrad u Kunratic Zřícenina gotického hradu
pozůstatky husitského obléhacího tábora
více o lokalitě rezervovat
Údolím Vinořského potoka Archeologická vycházka více o lokalitě rezervovat
Hradiště Závist Keltské oppidum více o lokalitě rezervovat

Středočeský kraj

Sázavský klášter Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách založený v 30. letech 11. století poustevníkem sv. Prokopem více o lokalitě rezervovat
Archeoden Sázava Workshopy a přednášky více o lokalitě rezervovat
Stará Kouřim Raně středověké hradiště více o lokalitě rezervovat
Libice nad Cidlinou Raně středověké hradiště více o lokalitě rezervovat
Stará Boleslav Pozůstatky staveb
sakrální architektura
více o lokalitě rezervovat
Velká Dobrá Mohylové pohřebiště
doba bronzová a halštatská
více o lokalitě rezervovat
Černokostelecko Zaniklé středověké vesnice více o lokalitě rezervovat
Manský dům
hradu Křivoklát
Zřícenina více o lokalitě rezervovat
Lhota
u Kamenných Žehrovic
Mohylové pohřebiště více o lokalitě rezervovat
Tvrziště Smrk Zaniklá středověká vesnice a tvrz více o lokalitě rezervovat
Mšecké Žehrovice Čtyřúhelníkový valový areál více o lokalitě rezervovat
Hradiště
„Na Propadeném zámku“
Hradiště více o lokalitě rezervovat
Hrazany u Sedlčan Keltské oppidum více o lokalitě rezervovat
Archeologie Příhrazských skal Archeologická procházka více o lokalitě rezervovat
Regionální muzeum Kolín Výstava: Nejen nepřátelé:
Staří Řekové a jejich sousedé
více o lokalitě rezervovat

Jihočeský kraj

Novohradské hory Vesnice zaniklé po roce 1945 a pozůstatky železné opony více o lokalitě rezervovat
Pfaffenschlag Zaniklá středověká vesnice více o lokalitě rezervovat
Karlův hrádek u Purkarce Zřícenina
archeologický výzkum
více o lokalitě rezervovat
Areál památníku Jana Žižky z Trocnova Památník a dvorec více o lokalitě rezervovat
Dívčí kámen Zřícenina hradu více o lokalitě rezervovat
Údolím Libochovky Archeologická procházka více o lokalitě rezervovat
Pořešín Zřícenina více o lokalitě rezervovat

Plzeňský kraj

Hrad Věžka Zřícenina více o lokalitě rezervovat
Zaniklé středověké osídlení Sechutické obory Zaniklá ves Újezd a tvrz Šebíkov více o lokalitě rezervovat
Přírodní rezervace Krašov Hrad a zámek Krašov
dochované pozůstatky předhradí
více o lokalitě rezervovat
Rabštejn nad Střelou Archeologická vycházka více o lokalitě rezervovat
Litice Zřícenina jednoho z nejstarších šlechtických hradů více o lokalitě rezervovat
Opálka Hrad více o lokalitě rezervovat
Šťáhlavské polesí Naučná stezka Františka Xavera France
mohylová pohřebiště
zaniklé středověké vesnice
více o lokalitě rezervovat
Žinkovy – Potštejn – Obrovo hradiště Archeologická procházka více o lokalitě rezervovat
Blovice archeologické Archeologická procházka více o lokalitě rezervovat
Bojiště u Rozvadova Systém opevnění více o lokalitě rezervovat
Sedlo u Sušice Hradiště více o lokalitě rezervovat

Karlovarský kraj

Hartenberg Hrad více o lokalitě rezervovat
Vladař Hradiště více o lokalitě rezervovat

Ústecký kraj

Hrad Blansko Zřícenina více o lokalitě rezervovat
Hrádek -Tříkřížový vrch Opevněná lokalita strategicky umístěná v Českém středohoří více o lokalitě rezervovat
Hradiště Sovice Výšinná lokalita více o lokalitě rezervovat
Archeoskanzen Březno u Loun Archeoskanzen
archeologický výzkum
více o lokalitě rezervovat
Hrad Žerotín Hrad více o lokalitě rezervovat
Hradiště Bílina Hradiště více o lokalitě rezervovat
Dušníky Mohyla více o lokalitě rezervovat
Státní zámek Duchcov Výstava: Okouzleni antikou více o lokalitě rezervovat

Liberecký kraj

Krajinou Holanských rybníků Za archeologií Českolipska
od paleolitu po novověk
více o lokalitě rezervovat
Po stopách těžby železných rud a hrad Děvín  Za archeologií Českolipska
vrcholný a pozdní středověk, starší novověk
více o lokalitě rezervovat
Za pískovcovým fenoménem Českého ráje: Maloskalská Drábovna a Kras u Ondříkovic Multidisciplinární exkurze více o lokalitě rezervovat

Královéhradecký kraj

Hrad Hlodný Zřícenina více o lokalitě rezervovat Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách
Hrad Potštejn Zřícenina více o lokalitě rezervovat
Chlum u Dobrušky Hradiště z doby bronzové více o lokalitě rezervovat
Žďáry Zaniklá středověká vesnice více o lokalitě rezervovat
Archeopark Všestary Archeopark pravěku více o lokalitě rezervovat
Hradec Králové Severní okruh městem více o lokalitě rezervovat
Hradec Králové Jižní okruh městem více o lokalitě rezervovat
Chlum u Hradce Králové Neolitický rondel
pravěké hradiště
památky na bitvu 1866
více o lokalitě rezervovat
Doudleby nad Orlicí Archeologický výzkum více o lokalitě rezervovat
Rychmberk – Liberk Ostrožna se zachovalými relikty z období vrcholného středověku více o lokalitě rezervovat
Češov Hradiště více o lokalitě rezervovat
Kal Pravěké a raně středověké hradiště více o lokalitě rezervovat
Radvanice Bezejmenný hrad u Radvanic více o lokalitě rezervovat

Pardubický kraj

České Lhotice Oppidum více o lokalitě rezervovat
Hradiště Topol Pravěké hradiště v poloze Na Hradě více o lokalitě rezervovat

Kraj Vysočina

Rokštejn Hradní zřícenina více o lokalitě rezervovat
Buchberg – Utín Středověké hornické sídliště více o lokalitě rezervovat
Mstěnice Zaniklá středověká vesnice více o lokalitě rezervovat
Klášter Nová Říše Areál kláštera více o lokalitě rezervovat
Mohelno Mohylník více o lokalitě rezervovat

Jihomoravský kraj

Dolní Věstonice – Pavlov Komplex loveckých sídlišť více o lokalitě rezervovat
Nechvalín Středověká tvrz
dvě velkomoravská pohřebiště
více o lokalitě rezervovat
Věteřov
Strážovický mohylník
Starobronzové hradiště
raně středověké mohylové pohřebiště
více o lokalitě rezervovat
Býčí skála Jeskyně s unikátními nálezy z doby železné více o lokalitě rezervovat
Těšetice-Kyjovice Pravěký sídlištní areál
neolitický rondel
probíhající archeologický výzkum
více o lokalitě rezervovat
Mikulčice – Valy Raně středověké hradiště více o lokalitě rezervovat
Stará Kateřinská jeskyně Mezolit
pozdní neolit
více o lokalitě rezervovat
Břeclav – Pohansko Raně středověké centrum více o lokalitě rezervovat
Mohyla Žuráň Polykulturní funerální lokalita více o lokalitě rezervovat
Hradisko u Mušova Římská opevněná báze více o lokalitě rezervovat
Pasohlávky: Germáni ve stínu římské pevnosti Germánské osídlení více o lokalitě rezervovat
Malý Chlum Hradiště doby bronzové více o lokalitě rezervovat
Ivančice Bratrský sbor více o lokalitě rezervovat
Stránská skála Přírodní památka a archeologická lokalita více o lokalitě rezervovat

Olomoucký kraj

Rmíz u Laškova
mohylník Křemela
Hradiště z období pozdní doby kamenné a starší doby železné
mohylová pohřebiště z pozdní doby kamenné
více o lokalitě rezervovat
Staré Hradisko Keltské oppidum více o lokalitě rezervovat
Předmostí u Přerova Světově proslulá lokalita z období mladého paleolitu více o lokalitě rezervovat
Helfštýn Hrad více o lokalitě rezervovat
Olomouc: Wanklův hrob Výročí 200 let od narození více o lokalitě rezervovat
Ludéřov Pohřebiště a tvrziště více o lokalitě rezervovat

Zlínský kraj

Hradisko Klášťov Pravěké hradisko
raně středověký areál
více o lokalitě rezervovat
Hostýn Pravěké hradiště více o lokalitě rezervovat
Sady Raně středověký církevní areál více o lokalitě rezervovat
Polešovice Archeologický výzkum více o lokalitě rezervovat

Moravskoslezský kraj

Landek Pravěké osídlení
středověké hradiště
více o lokalitě rezervovat
Šipka a Kotouč Jeskyně a hradiště více o lokalitě rezervovat
Cvilín a Šelenburk Pravěké hradiště
středověký hrad
více o lokalitě rezervovat

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz