Archeologické léto: detail prohlídky Zvíkov

Zvíkov – pravěké hradiště a středověký hrad

Strategicky umístěná ostrožna nad soutokem řek Vltavy a Otavy lákala k osídlení již od střední doby kamenné. Největšího významu tato lokalita dosáhla v době bronzové a době laténské, kdy se zde nacházelo hradiště chráněné na obou přístupových stranách systémem fortifikací. Přestože centrální část hradiště byla poškozena stavbou středověkého hradu a severní předhradí zatopeno Orlickou přehradou, díky archeologickým výzkumům a dochovaným částem opevnění je možné rekonstruovat jeho rozsah a původní podobu. Dobře zachováno je především rozlehlé jižní předhradí opevněné dvěma pásy valů a vnějším příkopem. Vrchol pravěkého osídlení je možné položit do 2. – 1. století před naším letopočtem, kdy se zde nacházelo menší opevněné sídlo zbudované historickými Kelty.

Další významná kapitola v historii Zvíkova nastala ve 13. století, kdy zde Přemysl Otakar I. nechal založit královský hrad, který se později stal jednou z hlavních opor panovnické moci na jihu Čech. Také opakované archeologické výzkumy hradního areálu přinesly řadu informací o stavební podobě a hmotné kultuře středověkého hradu. Mezi nejznámější nálezy patří soubor zdobených dlaždic ze 13. století, na nichž se nacházejí jedny z nejstarších vyobrazení heraldických znaků českého království (český lev, moravská orlice). Důležitou archeologickou lokalitou je také zaniklé podhradní městečko s kostelem sv. Mikuláše, které bylo archeologicky zkoumáno při budování Orlické přehrady v polovině 20. století. Dlouhou dobu opomíjenou součástí historie zvíkovského hradu jsou také pozůstatky několika obléhacích táborů rozmístěných na hranách říčních údolí nebo přístupových cestách.

Hrad Zvíkov - současný stav.

Hrad Zvíkov - současný stav.

Historická fotografie lokality z doby před vybudováním Orlické přehrady.

Historická fotografie lokality z doby před vybudováním Orlické přehrady.

Místo srazu: na vnitřním nádvoří hradu, u věže Markomanka.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách