Archeologické léto: detail prohlídky Zřícenina hradu Hartenberg

Zřícenina hradu Hartenberg

Autor fotografií Bedřich Loos.

Autor fotografií Bedřich Loos.

Nejvýchodněji položený ministeriální hrad v Čechách, založený Hartenberky pravděpodobně už na konci 12. století, se nachází na skalním ostrohu nad říčkou Svatavou severně od Sokolova. Původně románský hrad prošel během střídání vlastníků řadou stavebních proměn. K zásadní gotické přestavbě došlo během 14. století. Přestavba však byla limitována velkým skalním blokem. Dominantou hradu byla mohutná věž obdélného půdorysu s nepravidelně oblým čelem na skalním monolitu. Vchod do věže byl proto zvolen ve výšce. Portál pochází z přelomu 14.  a 15. století. Rovněž podstatná část zdiva rozsáhlého paláce je gotického původu. Této mimořádně rozměrné dispozice nabyl palác již v předhusitském období. V nejnižším podlaží se dochovaly valené klenby a malý polokruhový portál. Z 15. století pochází i opevnění hradu. Palácové jádro je sjednoceno do jednoho mohutného objektu. Důležitým architektonickým a uměleckým objektem hradu byla kaple sv. Tří králů v druhém podlaží paláce. Vznikla během rozsáhlé přestavby v období pozdní gotiky. Po gotických úpravách následovaly některé raně renesanční úpravy. Bylo upraveno opevnění a navazující křídla směrem do parkánu. Při rozsáhlém požáru roku 1668 byl Hartenberg natolik těžce poškozen, že byl označován jako zchátralý. Následovaly barokní úpravy, které byly dokončeny až roku 1688. Poslední zásadní úpravy zámku provedli Auerspergové v 19. století. V letech 1837 až 1839 byla stržena vstupní brána bývalého hradu a vnější hradební zeď s baštami a kulatou věží. Rovněž byl zasypán hradní příkop a postavena jednopatrová empírová budova správy panství.

Hrad a zámek v průběhu staletí vlastnili: pánové z Hartenberga, Těma z Koldic, od Karla IV. byl i královským majetkem, Jan Maléřík, Šlikové, Písnicové, Auerspergové, Kopalové. Po roce 1945 prostory zámku využívala po nějakou dobu armáda jako školu pohraničníků, později vlastnily zámek Státní lesy a využívaly ho jako sklady a sýpky. V roce 1983 se uvažovalo o jeho rekonstrukci. Ta by byla ale tak nákladná, že k ní nakonec nedošlo. V letech 1984–1991 byl Hartenberg několikrát úmyslně zapálen a proměnil se v trosky. Stavbu nyní vlastní Bedřich Loos, který zpustošený zámek koupil roku 1997 a snaží se zříceninu obnovovat.

Hrad je opravován průběžně v rámci tzv. workcampů ve spolupráci s organizací INEX s.d.a. Tento workshop je největší dobrovolnický program v Evropě. Nyní hrad obnovuje vzniklá stavební huť Hartenberg. V současnosti jsou obnovena 2 patra hlavního paláce včetně obnovené kaple sv. Tří Králů a gotické sklepy. V roce 2016 získala záchrana hradu ocenění NPÚ Patrimonium pro futuro. Archeologické výzkumy se dotkly lokality již v devadesátých letech minulého století a pokračovaly i po roce 2000 společně s rekonstrukčními pracemi.

Místo srazu: vstupní šíje k hradu – odbočka ze staré silnice z obce Hřebeny do údolí Svatavy.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách