Archeologické léto: detail prohlídky Zřícenina hradu Žerotín

Zřícenina hradu Žerotín

Lokalita má vazbu na nedaleký turisticky vyhledávaný Panenský Týnec, oproti němu je Žerotín (dříve Žirotín) méně známý, ale neméně působivý. Při příchodu upoutají dva mohutné valy a příkopy (násep ode dna příkopu je až 3,5 m vysoký), sloužící jako obrana hradu. Vstup ke zřícenině vede právě skrze tyto terénní relikty. Kamenná hradba se nedochovala. Ze samotného hradu jsou pak dochovány pouze nárožní zdi paláce, což umožní představu o jeho délce (jedna zeď navíc s patrnou renesanční sgrafitovou bosáží). Předpokládá se palác o třech patrech a snad podkrovím, první patro bylo vysoké minimálně tři metry. Dochován je také sklep skládající se z několika místností, jeho současná podoba je ale výsledkem mladších úprav (zaklenutí během přestavby hradu v 16. století). Zvlněný terén na ploše hradního jádra byl nedávno podroben zkoumání. Oproti starší interpretaci stavební podoby se nyní předpokládá existence dvojdílného paláce, zpochybněn byl hranolový bergfrit. Nový výzkum prokázal v těchto místech druhé křídlo paláce (na informační tabuli je k vidění stará verze podoby hradu). Další dva terénní útvary jsou interpretovány jako bašty. Kromě zmíněného lze také upozornit na hráze dvou bývalých rybníků, sloužících snad rovněž jako součást obrany hradu, nebo na hospodářské zázemí, které měl poskytovat rozměrný dvůr umístěný na návsi, hrad samotný předhradí neměl.

Panenský Týnec a Žerotín/Žirotín se vážou k významnému šlechtickému rodu pánů ze Žirotína, a lze tedy zmínit i historicky doložené vlastníky během existence hradu.

Místo srazu: u informační tabule ke zřícenině hradu.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách