Archeologické léto: detail prohlídky Hradiště nad Závistí

Hradiště nad Závistí

Pohled na hradiště z druhého břehu Vltavy.

Pohled na hradiště z druhého břehu Vltavy.

Relikty hlavní klešťovité brány.

Relikty hlavní klešťovité brány.

Pravěké hradiště Závist je jednou z nejznámějších archeologických památek na území České republiky. Nad soutokem Vltavy a Berounky stálo hradiště v celé řadě pravěkých období, svého vrcholu ale dosáhlo na přelomu 6.–5. stol. př. Kr., v období tradičně spojovaném s Kelty. V 2. stol. př. Kr. zde pak vyrostlo oppidum, jehož několikakilometrové opevnění chránilo téměř 200 hektarů plochy.
Při komentované prohlídce lokality se soustředíme na popis lokality, vyzdvižení jejího významu v jeho různých fázích, včetně zajímavých souvislostí nálezů z Hradiště s územím Itálie, Řecka a západní Evropou. Zastavíme se na místech s dosud patrnými relikty architektury (brány, valy), pozornost budeme ale věnovat i místům, kde se pod povrchem nachází doklady nejstarší monumentální kamenné architektury v Čechách. Kromě významu hradiště z pohledu rekonstrukce mocenských poměrů doby železné se pozastavíme i nad možností existence chrámového areálu z 5. stol. př Kr., pozastavíme se ale i nad každodenním životem pravěkých obyvatel hradiště z pohledu stravování, provozovaných řemesel, odívání atd.
Při návštěvě budeme čerpat z výsledků několik desetiletí dlouhého archeologického výzkumu, k doplnění výkladu využijeme i zobrazení z unikátního 3D modelu oppida.

Místo srazu: rybník v intravilánu obce Lhota u Dolních Břežan.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách