Archeologické léto: detail prohlídky Dílny na zpracování kamene v Archeoparku pravěku Všestary

Dílny na zpracování kamene v Archeoparku pravěku Všestary

Ve východních Čechách se více než jinde koncentrují depoty a tzv. dílny dokládající zpracování kamenných broušených nástrojů mladší doby kamenné řezáním, vrtáním, broušením (neolit = nový kámen). A to i přesto, že dominantní surovina k jejich výrobě, metabazit typu Jizerské hory, se v neolitu získávala v horách téměř 100 km daleko. Tzv. dílny na Hradecku dnes nejsou v terénu patrné, koncentrují se ale ve východní části tzv. Hořického chlumu s výskytem kvalitních pískovců. Je pravděpodobné, že v dnešní obci Skála (u Hořic) ona pískovcová skála už před více než 6000 lety vyčnívala na povrch. V blízkosti obce je také mimořádně dochovaný (je možné, že ho „opravili“ a používali později Keltové) tzv. rondel, kruhové valy a příkopy jsou dodnes viditelné v lese blízko obce. Rondel se nachází mimo běžně osídlené území a můžeme jej považovat oprávněně za místo setkávání neolitických lidí, už kvůli energii potřebné k jeho zbudování. Byl postaven i s ohledem na využití místních pískovců tehdejšími lidmi? Jakou roli zdejší pískovec sehrál ve výrobním řetězci?

V době pandemie se tým pracovníků Archeoparku Všestary věnoval rozsáhle pokusům s otloukáním, broušením, vrtáním a řezáním kamene. Tyto experimenty posunuly dál naše poznání. Protože i rondel u Skály je v porostu málo viditelný, přesunula se prezentace problematiky do blízkého Archeoparku pravěku Všestary, kde má návštěvník možnost si technologii i „osahat“. Průvodce se všech pokusů sám účastnil.

Sekeromlat

Sekeromlat

Vrtání

Vrtání

Relikty rondelu v terénu

Relikty rondelu v terénu

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

Místo srazu: parkoviště Archeopark pravěku Všestary.

Pokud je plné parkoviště Archeoparku Všestary, možno použít nejbližší parkoviště v obci Všestary u ZŠ.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách