Archeologické léto detail prohlídky: Brno – Vlněna

Brno – Vlněna

S přestávkami již od roku 2016 provádí Ústav archeologické památkové péče Brno a Archaia Brno záchranný archeologický výzkum v areálu bývalé textilní továrny Vlněna (mezi ulicemi Dornych, Přízová a Mlýnská), který je svou prozkoumanou plochou největší v Brně. V předchozích etapách výzkumu se podařilo odkrýt základy několika továren, které zde vznikají od konce 18. stol. a v průběhu 19. stol., včetně provozních reliktů jako je kotelna pro parní stroj nebo barvírna látek. Dokumentován byl také vývoj středověké a novověké zástavby při ulici Mlýnská a nyní již zaniklý Svratecký náhon.

Současná etapa výzkumu, která začala v květnu letošního roku a zachytila zděné pozůstatky továrny Adolfa Poppera, založené kolem pol. 19. stol. a strojírny Thomase Bracegirdleho, která byla založena v průběhu první pol. 19. stol. Podařilo se odkrýt mj. základy kotelny pro parní stroj a parní kotle, základy komínů či podlahy bývalých textilních provozů. Malá část těchto provozů využila budovy staršího mlýna, který je doložen písemnými prameny již ve vrcholném středověku. Překvapením byl také objev několika pěkně dochovaných protileteckých krytů z konce druhé světové války. Obecně se také jedná o možnost poznat blíže průběh záchranného archeologického výzkumu v centru města Brna.

Pohled na plochu výzkumu. Foto: ÚAPP Brno.

Pohled na plochu výzkumu. Foto: ÚAPP Brno.

Pohled na plochu výzkumu. Foto: ÚAPP Brno.

Pohled na plochu výzkumu. Foto: ÚAPP Brno.

Odkrytý protiletecký kryt z konce 2. světové války. Foto: ÚAPP Brno.

Odkrytý protiletecký kryt z konce 2. světové války. Foto: ÚAPP Brno.

Místo srazu: na můstku mezi ulicemi Cyrilská a Řeznická, před branou do areálu.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách