Archeologické léto: detail prohlídky Záhořice – pravěké hradiště Vladař

Záhořice – pravěké hradiště Hradiště Vladař

Hradiště Vladař na monumentální stolové hoře představovalo na přelomu doby halštatské a laténské jedno z nejvýznamnějších center v Čechách, mohutností svého opevnění srovnatelné pouze s hradištěm na Závisti u Zbraslavi (viz lokalitu Lhota u Dolních Břežan). Hradiště Vladař o rozloze 115 ha rozčlenily mohutné kamenné hradby a příkopy na akropoli a čtyři předhradí. Kolem roku 200 př. Kr. bylo z velké části opuštěno a snížila se i hustota osídlení okolní krajiny. Unikátní výsledky přinesl archeologický výzkum dvou zamokřených ploch – cisterny na akropoli hradiště a napajedla na jednom z předhradí. Zajímavé byly jak samotné dřevěné konstrukce objektů, tak vrstvy sedimentů, které obsahovaly zbytky pěstovaných plodin a rostlinných pylů, vykreslujících charakter okolní krajiny. V r. 1421 se na hoře ubránila husitská vojska pod vedením Jana Žižky plzeňskému landfrýdu.

Autor L. Šmejda

Autor L. Šmejda

Autor J. Marounek

Autor J. Marounek

Autor P. Pokorný

Autor P. Pokorný

Místo srazu: ve Vladořicích na kraji malé osady u sousoší piety z roku 1814.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách