Archeologické léto: detail prohlídky Údolí Vinořského potoka – archeologická procházka mezi Brandýsem nad Labem a Jenštejnem

Údolí Vinořského potoka – archeologická procházka mezi Brandýsem nad Labem a Jenštejnem

Malebné a přírodně zajímavé údolí Vinořského potoka v úseku mezi Brandýsem nad Labem a Jenštejnem je také jedním z archeologicky nejlépe prozkoumaných a dokumentovaných regionů středního Polabí. Cílem procházky je zejména představit laické veřejnosti nepříliš známá a v krajině „neviditelná“ místa archeologických lokalit a objevů a zdůraznění vazby pravěkého i historického osídlení a budování lidských sídel na přírodní prostředí a přirozené vodní zdroje.
Na polích v  povodí Vinořského potoka proběhly rozsáhlé plošné povrchové průzkumy (projekt muzea v 80.-90. letech 20. století), archeologické poznání mikroregionu bylo obohaceno také řadou terénních archeologických výzkumů (Masarykovo náměstí a Pražská ulice v Brandýse nad Labem – revitalizace, Hrušov – výstavba obytné zóny, ostrožna Dřevčice-Popovice, badatelský výzkum výšinné lokality, Dřevčice – Na Výsluní, záchranný výzkum v prostoru komunikací, Jenštejn – Domov důchodců, záchranný výzkum strategicky položeného sídliště starší doby železné, hrad Jenštejn – revitalizace). V blízkosti plánované trasy se nachází také místa náhodných objevů prvních archeologických památek v regionu (Dřevčický příbor – picí souprava z období eneolitu, laténské hroby z cihelny Hrušov, polykulturní pravěká lokalita v Zárubově cihelně v Dřevčicích).
Na místa podpovrchových archeologických lokalit na trase výletu a v nejbližším okolí bude průvodcem upozorněno a každá z lokalit bude krátce prezentována výkladem a připravenou obrázkovou dokumentací. Kromě toho po cestě upozorníme na dosud stojící středověké a novověké památky (tvrz a věž Dřevčice, zřícenina hradu Jenštejn) a navštívíme zbytky zaniklého novověkého mlýna Valcha u Cvrčovic, kde v současnosti probíhá archeologický průzkum a jsou tam viditelné nadzemní relikty zdiva a technického zařízení. Procházka končí u zříceniny hradu Jenštejn, který si mohou účastníci prohlédnout a navštívit expozici věnovanou mimo jiné i výsledkům archeologickým výzkumů na hradě a v okolí obce.

Plánek trasy archeologické procházky údolím Vinořského potoka s vyznačením míst archeologických lokalit.

Plánek trasy archeologické procházky údolím Vinořského potoka s vyznačením míst archeologických lokalit.

Pravěká výšinná lokalita ostrožna Dřevčice – Popovice.

Pravěká výšinná lokalita ostrožna Dřevčice – Popovice.

Zaniklý mlýn Valcha u Cvrčovic, nadzemní zbytky zdiva.

Zaniklý mlýn Valcha u Cvrčovic, nadzemní zbytky zdiva.

Hrad Jenštejn.

Hrad Jenštejn.

Místo srazu: před budovou muzea  – Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arup.cas.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách