Archeologické léto detail prohlídky: Veveří

Veveří – archeologie na hradě

Veveří je jedním z největších a nejstarších zeměpanských hradů na Moravě. Byl budován postupně od 13. až do 19. stol. a jeho stavební vývoj je značně složitý. S ohledem na nedostatek písemných pramenů přináší nové poznatky v současné době už jen stavebně historické průzkumy stojících částí a záchranné nebo zjišťovací výzkumy archeologické. Od roku 2000 jich byla provedena celá řada. Exkurze zavede návštěvníky do všech částí hradu od nejstarších až po nejmladší a budou zde prezentovány zajímavé archeologické situace zjištěné při odkryvech včetně jejich začlenění do příslušného kontextu.

Důležité! Účastníci komentované prohlídky si platí standardní poplatek za vstup do hradu (50,- Kč).

Foto: P. Vitula.

Foto: P. Vitula.

Foto: P. Vitula.

Foto: P. Vitula.

Místo srazu: u pokladny při vstupu do hradu jižní bránou.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

 

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách