Archeologické léto: detail prohlídky Věteřov, Strážovický mohylník

Věteřov, Strážovický mohylník

Na vrcholcích Lysých a Nových hor v katastru obce Věteřov se nachází rozsáhlé pravěké opevnění složené z několika částí vymezených širokými příkopy a původně mohutnými valy. Jedná se o hradiště vystavěné v závěru starší doby bronzové (cca 17. století př.n.l.), které od začátku 20. století vydalo množství unikátních nálezů umožňujících nazvat tehdejší významnou středoevropskou kulturu jako věteřovskou.
Raně středověké mohylové pohřebiště ve Strážovicích je jedním z největších raně středověkých mohylníků s doklady kostrového i žárového způsobu pohřbívání na Moravě. V první polovině 20. století byl mohylník archeologicky zkoumán. V té době na něm byla napočítána 101 mohyla; násypy dosahovaly převážně kruhových půdorysů o průměru od 2 do 11 m a výšce od několika centimetrů po 160 cm. Mohylové náspy jsou dnes ve vysokém listnatém lese velice dobře patrné a mohylník jako celek působí monumentálním dojmem.

Autor: Z. Kosarová.

Autor: Z. Kosarová.

Místo srazu: na parkovišti ve Věteřově.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat:

Přesné místo srazu je vyznačeno bodem v mapě.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na archeoleto@arub.cz

Na Archeologickém létě se podílí:

    
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách